Jak bezpiecznie kupić mieszkanie?

Bardzo często na rynku nieruchomości pojawiają się problemy, gdy planuje się zakup mieszkania. Faktem jest, że ten rodzaj transakcji ma swoje własne cechy, a użytkownicy nawet nie są świadomi wielu z nich.

Również przy sprzedaży mieszkań często spotyka się oszustów. Dlatego zaleca się kupującym zapoznanie się z kluczowymi zasadami zawierania transakcji, sprawdzaniem dokumentów w celu uniknięcia różnych problemów.

Z reguły mieszkania kupowane są w przypadkach, gdy możliwości finansowe są mocno ograniczone. Dlatego opcja współpracy z agencjami nieruchomości nie jest odpowiednia, ponieważ wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Jakie są zagrożenia?

Na początek zaleca się, aby kupujący zapoznali się z prawdopodobnym ryzykiem. Jeśli o nich wiesz, możesz ich uniknąć.

Główne zagrożenia przy zakupie mieszkania obejmują:

  1. Właściciel ma prawa tylko do udziału, ale nie do całego mieszkania jako całości. W takim przypadku będziesz potrzebować pozwolenia na sprzedaż od innych właścicieli. Jeśli sprzedawca nie może go dostać, a przegapisz ten moment podczas sprawdzania dokumentów, pojawią się pewne problemy. Będą inni właściciele, z którymi będziesz musiał dzielić część nieruchomości lub zapłacić ich udział.
  2. Mieszkanie nie zostało sprywatyzowane. W takim przypadku nieruchomość jest własnością państwa, ale sprzedający ma pełne prawo do ponownego zarejestrowania jej jako nieruchomości. Dopóki tego nie zrobi, wszelkie transakcje dotyczące nieruchomości są zabronione.
  3. Zawarcie szarej transakcji poprzez umowę darowizny. Z reguły w tym przypadku sprzedawca oferuje znaczną zniżkę, dzięki której kupujący zapomina o standardowych środkach bezpieczeństwa. Transakcję w ramach umowy darowizny można bardzo łatwo zakwestionować w sądzie, a kupujący będzie musiał zapłacić grzywnę. Z tego schematu najczęściej korzystają oszuści, dlatego zawieraj transakcje tylko w ramach umów sprzedaży, a innych umów odmawiaj, nawet jeśli oferowane są bardzo korzystne warunki zakupu.
  4. Właścicielami mieszkania są niekompetentni obywatele lub małoletnie dzieci. W takim przypadku należy uzyskać odpowiednie zaświadczenia i zezwolenia na sprzedaż od władz opiekuńczych i kuratorów.

Dlatego, aby kupić mieszkanie, należy ściśle przestrzegać prawnych cech rejestracji. Jeśli tego nie zrobisz, narażasz się na duże ryzyko związane ze swoimi pieniędzmi i majątkiem, które otrzymasz po zawarciu transakcji.

Kluczowe cechy prawidłowego zawarcia transakcji

Aby z powodzeniem kupić mieszkanie, należy wziąć pod uwagę wiele ważnych punktów.

W celu prawidłowego zawarcia transakcji należy przestrzegać następujących zasad:

  • Status odrębnego lokalu mieszkalnego. Musisz upewnić się, że mieszkanie posiada wszystkie dokumenty techniczne, które wskazują jego parametry użytkowe i fizyczne. W przeciwnym razie właściciel zaoferuje ci w ogóle nie mieszkanie, ale udział, taki jak pokój. I będzie dość trudno podzielić się nim uczciwie z innymi właścicielami. Lepiej jest kupić mieszkanie, które będzie wyłącznie twoje z mocy prawa, a inni spadkobiercy lub właściciele nie będą się do niego domagać;
  • Zobacz liczbę zarejestrowanych właścicieli. W chwili zawarcia transakcji księga domowa nieruchomości musi być całkowicie pusta, konieczne jest wypisanie z niej wszystkich. Jeśli chodzi o pozostałych właścicieli, wszyscy muszą wyrazić pisemną zgodę na sprzedaż przedmiotu, która musi być poświadczona przez notariusza;
  • Nie zgadzaj się na zawarcie umowy, jeśli umowa nie określa i nie uwzględnia wszystkich niuansów. Na przykład niektórzy sprzedawcy mogą zaproponować wskazanie w umowie mniejszej kwoty niż jest w rzeczywistości. Próbują więc uciec od poważnych podatków, oszukać państwo. W takim przypadku ryzykujesz utratę części pieniędzy, jeśli dojdzie do sporu sądowego, podczas którego transakcja zostanie anulowana. Mogą również zostać pociągnięci do odpowiedzialności za nielegalne fałszerstwo dokumentów.

Jednym słowem zakup mieszkania jest wydarzeniem nie mniej odpowiedzialnym niż zakup mieszkania. Jeśli masz wątpliwości, czy będziesz w stanie samodzielnie rozważyć wszystkie kwestie prawne, zaleca się zatrudnienie wykwalifikowanego specjalisty, który zapewni kompetentną obsługę transakcji.