Błędy i awarie kotłów Vaillant: słabości firmy

Błędy i awarie kotłów Vaillant

Zwykle właściciele bardzo boją się błędów i awarii kotłów Vaillant, co nie jest zaskakujące. Sprzęt nie jest tani, nie wszystko da się naprawić ręcznie. Ale nie włączaj alarmu przedwcześnie - lepiej zrozumieć przyczynę pojawienia się kodu iw razie potrzeby zapytać, ile kosztują części zamienne Vaillant https://piramida24.com.ua/vaillant/ wymienić zużyte.

Pierwsze i drugie dziesięć błędów. Problemy z czujnikami

F00 zapala się, gdy pęknie przewód czujnika temperatury płynu chłodzącego w zasilaniu, wtyczka NTC nie jest podłączona lub jest źle podłączona, wtyczka multi-pin na płytce nie pasuje.

F01 - gdy pęknie czujnik temperatury płynu chłodzącego w przewodzie powrotnym, wtyczka NTC nie jest podłączona lub jest wyłączona, wtyczka wielopinowa na płytce elektrycznej jest nieprawidłowo włożona, następuje przerwa w wiązce przewodów, NTC pęka.

F02 — jeśli czujnik temperatury ogrzewania acto-STOR (NTC) zasobnika jest uszkodzony, kabel NTC jest uszkodzony, złącze wtykowe na NTC lub na elektronice acto-STOR jest uszkodzone.

Zatapialny NTC dla Vaillant

F03 - rozwarcie czujnika NTC napędu (VSC), konieczność wymiany czujnika lub przewodu, wtyczka nie jest dobrze włożona.

F04, 05 i 06 - przerwany obwód termistora powrotnego, odpowiednio zewnętrznego i wewnętrznego czujnika ciągu. Ostatnie dwa błędy są wyświetlane tylko dla Atmo.

F10 - zwarcie czujnika temperatury cieczy w zasilaniu, uszkodzony jest również termistor lub nastąpiło zwarcie w wiązce, kablu lub obudowie.

F11 - obwód czujnika temperatury nośnika na powrocie, problematyczny NTC, istnieje również możliwość zwarcia w wiązce, kablu lub obudowie. Występuje przy temperaturach powyżej 130°C, podobnie jak w przypadku poprzedniego błędu.

F12 - Czujnik NTC ogrzewania podgrzewacza wody lub wiązka przewodów (obudowa, kabel) ma zwarcie do masy. Prawdopodobnie nieprawidłowe połączenie między stykami lub uszkodzona termopara w temperaturach powyżej 130°C.

F13, 14 - to samo tylko z czujnikiem gorącego startu i zwrotnym NTC.

F15, 16 - dotyczy Atmo - oznacza zwarcie zewnętrznego czujnika ciągu i wewnętrznego.

Zatapialny NTC dla tureckiej produkcji Vaillant można kupić w ciągu 180 UAH.

Wszystkie części Vaillanta

Trzeci tuzin problemów. Wyłączenie bezpieczeństwa

F20 - czujnik STB jest wyzwalany z powodu słabego styku, uszkodzenia kabla lub pęknięcia wtyczki / elektrody zapłonowej.

F22 - praca na sucho, co dzieje się z powodu:

 • brak płynu;
 • słaba cyrkulacja wody;
 • zacięcia pompy;
 • problemy z płytą elektroniczną;

F23 - wyłączenie ochronne w wyniku krytycznej różnicy temperatur; prawdopodobną przyczyną jest zablokowanie pompy lub jej mała moc, przewietrzanie, zanik ciśnienia lub zamieniono czujniki temperatury powrotu i zasilania. Może być niewielka ilość wody i uszkodzenie dysku elektroniki.

F24, 25 - wzrost temperatury odpowiednio na przewodzie zasilającym i na wylocie spalin. Konieczne jest dolanie płynu do urządzenia, naprawa odpowiedniego kabla lub pompy elektrycznej, sprawdzenie, czy STB nie jest przerwane - bezpiecznik termiczny przewrócenia ciągu (gdy pojawi się F25).

Kiedy wyskakuje F26, należy skontaktować się z serwisem, ponieważ błąd wskazuje na brak prądu dla silnika krokowego zaworu gazowego.

F27 - zawór gazu jest zamknięty, ale następuje spalanie. Sygnał jonizacji wskazuje na awarię regulatora obecności spalania.

F28 - zapłon nie działa z powodu wadliwego zasilania gazem, a mianowicie:

 • bezpiecznik ciśnieniowy lub gazomierz nie działają;
 • powietrze jest obecne w gazie;
 • przepływ paliwa jest zbyt słaby;
 • zawór bezpieczeństwa jest zamknięty;
 • uszkodzony kabel/elektroda;
 • należy wymienić transformator zapłonowy;
 • magnes gazowy/operator jest uszkodzony.

Na błąd F29 zostanie wstrzymana eksploatacja z powodu ustania przepływu gazu z gazociągu lub ze względu na recyrkulację produktów odpadowych. Istnieje również możliwość nieprawidłowego uziemienia lub nieprawidłowej pracy transformatora zapłonowego.

F30 wymaga wezwania serwisu z powodu przerwy w sondzie wyposażenia kotła. Poniższy kod to 31 - wskazuje na zwarcie sondy.

Widok ogólny wyłącznika ciśnieniowego skoku gaz-powietrze

Znalezienie części zamiennych do kotła Vailant nie stanowi problemu, najważniejsze jest omówienie z mistrzem celowości zakupu. W końcu komponenty mogą być warunkowo tanie lub kosztować tysiące hrywien.

Czwarte dziesięć problemów. Wentylacja, wylot powietrza, wylot gazu

W kotłach kondensacyjnych czasami wyskakuje F32 na temat naruszeń prędkości wentylatora. W takim przypadku wentylacja jest zablokowana, elektronika i czujnik Halla pękają.

F33 oznacza brak sygnału z presostatu gaz-powietrze. Styk nie otwiera się po wyłączeniu wentylatora i nie zamyka się po pół godzinie od zapotrzebowania na ciepło. Dotyczy tylko urządzeń turboTEC.

Jeśli manostat nie wyłącza się po zatrzymaniu wentylacji, co jest typowym błędem F34, musisz zaangażować organizację serwisową i wybrać bardziej niezawodne komponenty.

Zapisz i udostępnij:


Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *